Gặp cậu bé “vàng” hai lần giành giải Nhất quốc gia môn Tin học